Поверителност


Тази страница има за цел да Ви разясни политиката за защита на личните данни на спазвана от интернет сайт, разположен на адрес: http://www.divetec.bg.

Документът не представя политиката за защита на личните данни на трети лица-партньори на Divetec Dive Shop. Клиентите на нашия магазин се насърчават да се запознават с политиките за защита на личните данни на свързаните с Divetec Dive Shop интернет страници или политиките на наши подизпълнители или доставчици, когато такива им бъдат представяни.

В случай, че имате въпроси по отношение представената по-долу политика, моля обръщайте се към нас чрез електронна поща aqualung.sofia@gmail.com или на телефон +359 878513935  

Бихме искали още веднъж да Ви приветстваме с „добре дошли” в нашия он-лайн магазин за оборудване за подводни спортове Divetec Dive Shop. С цел да ви помогнем да се чувствате сигурни на нашите страници, Divetec Dive Shop е предприел редица мерки за запазване на личните ви данни, необходими за извършване на покупки от разстояние при използване на нашите интернет страници. Нашата цел е да ви осигурим максимално удобство при пазаруване.

Политиката за защита на личните данни и сигурност в Divetec Dive Shop ще Ви информира за следното:

Какви лични данни биват събирани от тази интернет страница?

По какъв начин се използва събраната информация?

С кого споделяме събраната информация?

Как мога да получа достъп, да променя или изтрия подадени от мен лични данни?

Каква информация ще бъде разкрита, ако бъде изискана по закон?

Какво представляват „бисквитките” (cookies) и как ги използваме?

Какви процедури за сигурност са въведени с оглед предотвратяване на загубата, неправомерното използване или промяна на информацията, която ние администрираме?

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Какви лични данни биват събирани от тази интернет страница?

Когато посещавате Divetec Dive Shop, вие го правите с цел получаване на информация за предлаганите от нас продукти и услуги, както и евентуално да извършите покупка на предлагана от нас стока или услуга. За целите на обичайното разглеждане на продукти, Divetec Dive Shop не събира лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Закупуването на стока или услуга, обаче предполага сключване на договор между Вас и ДАЙВТЕК ЕООД. В качеството му на оператор на този интернет магазин. Това е договор за продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП). За осъществяване на този договор, и необходимата за това регистрация на потребителя, неминуемо се налага да бъде събран определен набор от лични данни. Като пример можем да посочим имената на лицето извършващо покупката, неговият данъчен адрес и адрес за доставка, както и всички необходими данни за издаване на фактура. В допълнение, Divetec Dive Shop би могъл да изиска от Вас данни, улесняващи осъществяването на договора като и-мейл адрес, факс или телефон. Нашите уеб-сървъри също така записват редица технически данни за вашето посещение, като IP адрес, кои страници сте посетили и др. Въпреки, че тези данни не представляват лични данни по смисъла на ЗЗЛД, то ние считаме за необходимо да Ви уведомим.  

По какъв начин се използва събраната информация?

Събраната от нас информация се използва единствено за целите на предоставяне на исканите от Вас стоки и услуги или за стоките и услугите, които по наша преценка биха били от интерес за Вас. Анализът на тези данни помага за подобряването на съдържанието и услугите предоставяни от Divetec Dive Shop или да ви уведомим за наличие на проблеми при осъществяване на Вашите поръчки или за промени в нашите интернет страници.

С кого споделяме събраната информация?

За осъществяване на присъщата на този тип интернет страници дейност, и за да бъде възможно доставянето на търсените от Вас продукти и услуги, неминуемо е необходимо да споделяме определен набор от данни с трети лица. Това биха могли да бъдат доставчици на услуги при обработване на Вашите поръчки, като доставчици, вносители на стоки (когато стоката по договор за консигнация бива физически изпращана на крайния клиент директно от вносителя), трети лица, натоварени с финансовата и счетоводна обработка на поръчките и свързаната с тях документация, както и трети лица натоварени с технически функции по поддръжката на сървърите на Divetec Dive Shop. В случай, че вие като клиенти сте се съгласили с това, предоставените от вас данни биха могли да бъдат използвани за осъществявани от нас на проучвания, изпращане на каталози или интернет-бюлетини и и-мейл писма, които да ви помогнат при избора на желаната от Вас стока или услуга, както и за участие в томболи и др. Когато е възможно, в договорите ни с трети лица ние указваме, че последните нямат право да разпространяват предоставените лични данни, освен за присъщо необходимите за изпълнение на сключения договор цели. Някои от тези лица биха могли да спазват собствени политики за защита на лични данни, които да предоставят допълнителна защита. В случай, че такива политики Ви бъдат представени, ние Ви насърчаваме да се запознаете с тях.

Как мога да получа достъп, да променя или изтрия подадени от мен лични данни? ако сте регистриран потребител на Divetec Dive Shop, Вие можете да администрирате голяма част от данните указани при Вашата регистрация. За целите на сигурността обаче, някои елементи от регистрационната Ви информация не могат да бъдат променени он-лайн и е необходимо да се свържете с нас, с оглед на това да се уверим във Вашата самоличност реди да направим исканите промени. Регистрационната форма ще Ви даде възможност и да упражнявате контрол върху употребата на Вашия и-мейл адрес, позволявайки Ви да отказвате получаването на съобщения, различни от присъщо необходимите за осъществяване на поръчката.   За съжаление, поради редица нормативни изисквания ние сме длъжни да водим регистър и да поддържаме архив за Вашите покупки и други дейности, свързани с употребата на този сайт. Въпреки това, Вие винаги можете да се възползвате от правата, предоставени Ви от ЗЗЛД.

Каква информация ще бъде разкрита ако бъде изискана по закон?

Aко нормативни изисквания налагат това, ние бихме били принудени да предоставим част или цялата налична информация за Вас на правоохранителни органи или други правителствени институции или оправомощени по закон лица. Информацията ще бъде предоставяна след представяне на съдебно разпореждане или друг установен в закона документ, издаден от компетентен орган. Във всички случаи ние ще изискваме да ни бъдат предоставени писмени документи, доказателства за самоличността на лицето, представляващо съответния орган, и ще предприемем необходимите стъпки, за да установим правомерността на разпореждането.  

Какво представляват „бисквитките” (cookies) и как ги използваме?

„Бисквитката” (cookie) е блок от текст, съдържащ се във файл, автоматично записан на хард-диска на компютъра на потребителя от посетения от потребителя интернет сайт. Такива „бисквитки” не са в състояние самостоятелно да предоставят информация (като име и адрес), при използването на която да бъде идентифициран индивидуален потребител, освен ако данните в „бисквитката” не се свържат с подобна информация, каквато съдържа примерно онлайн регистрацията. Divetec Dive Shop използва „бисквитки” за да наблюдава навигацията на потребителите на сайта в страниците ни. Това ни помага да идентифицираме начините за подобряване на предлаганите услуги.   Divetec Dive Shop използва също и т. нар. „сесийни бисквитки” (session cookies), които са средство за идентификация използвано между вашия интернет браузър и нашия сървър, което помага за осъществяването на задачи като запомняне на съдържанието на потребителската количка и др. Тази „бисквитка” се запаметява за определен период, в случай че зададеното за потребителската сесия време изтече или потребителят се върне за да осъществи покупка в рамките на това време.